BEZVÝKOPOVÉ TECHNOLOGIE


VHS technology, a.s.

o společnosti

Naše společnost navazuje personálně i technologicky na středisko bezvýkopových technologií úspěšné severočeské firmy s dlouholetou tradicí Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným.

VHS technology a.s. nabízí v oblasti bezvýkopových technologií klasické i nové způsoby výstavby a rekonstrukce vodovodních a plynovodních potrubí, gravitačních i tlakových kanalizací z běžných materiálů (ocel, litina, kamenina, beton, PE). Součástí prací jsou opravy a vystrojení šachet, zkoušky těsnosti a tlakové zkoušky.

VÝROBNÍ PROGRAM

Výstavba a rekonstrukce vodovodů, kanalizací, plynovodů.Přípravné práce:
 • průzkumná, projekční a inženýrská činnost
 • návrhy technického řešení výstavby či rekonstrukce trubních vedení
 • čištění trubních vedení
 • kamerový průzkum
 • korozní průzkum ocelového potrubí


Realizace nových vedení při použití bezvýkopových technologií:
 • řízené mikrotunelování DN 50 – 500 mm
 • vrtané protlaky oc. trub DN 350 – 1200 mm
 • ražení protlaků žb. trub DN 1200 – 1500 mm
Rekonstrukce stávajících trubních vedení, přípravné práce:
 • čištění trubních vedení
 • frézování kořenů, inkrustací a jiných pevných nečistot
 • kamerové prohlídky
Rekonstrukce stávajících trubních vedení a objektů, realizace:
 • relining, zatažení menšího profilu potrubí (PEHD, litina) do potrubí stávajícího
 • close-fit metody rekonstrukce, rekonstrukce pomocí předdeformovaného profilu potrubí, kdy nově zatažené potrubí svým vnějším průměrem „kopíruje“ stávající potrubí
 • berstlining, rekonstrukce stávajícího potrubí pomocí výkonného stroje, kdy dojde k rozřezání nebo rozdrcení stávajícího potrubí a zatažení nového potrubí (PEHD, litina) stejného nebo i většího průměru
 • sanace potrubí (většinou kanalizace) metodou zatažení rukávce nasyceného pryskyřicí a vytvrzeného UV zářením nebo horkou vodou
 • sanace lokálních poruch potrubí pomocí „krátkých vložek“
 • cementace, provedení vnitřní ochrany cementovou výstelkou

INFORMACE

KontaktyVHS technology, a.s.
Leoše Janáčka 1270
43801 Žatec

IČ: 27347753
DIČ: CZ27347753
Zapsána u KS v Ústí n.L. pod spis. zn. B1885

Navštivte nás na...